מי רשאי לבצע שיקום עמודים ובטונים?

מהנדס בניין

על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג-1993 קובעות את הענפים הראשיים וענפי המשנה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, כדלקמן. קבלן מוסמך לשיקום בטונים הוא אך ורק קבלן בענף ראשי 100 – בניה ובניה הנדסית.

מה היא המשמעות של דיירים להעסיק קבלן רשום בסיווג ג' ענף 100 אשר מוסמך לעבודה בנושא שיקום מבנים מסוכנים?

1. אחריות וביטוח על העבודה ובזמן העבודה – חשוב לבחור קבלן אשר רשאי על פי חוק לבצע את העבודה, במקרה של תאונת עבודה ייתכן והדיירים יהיו בבעיה כאשר בחרו קבלן שאינו מוסמך לבצע את העבודה.
בחלק מחברות הביטוח כיום קיימת דרישה לקבלן רשום בסיווג מתאים לסוג העבודות אותו הוא מבצע.
קבלן אשר אינו מוסמך לעבודה זו, האחריות על העבודה אינה תקפה כלל.

2. ביטוח על העבודה לאורך שנים – לאחר שיקום המבנה יוכלו הדיירים להשיג ביטוח דירה כמקובל, כאשר המבנה מוגדר כמסוכן קשה עד בלתי אפשרי להשיג כיסוי, וגם אם קיים אחד מדובר על שינוי בעניין מהותי ועל כן יש חובה לדווח לחברת הביטוח על כך.

מה היא המשמעות של מהנדס מבנים להעסיק ולפקח על העבודה של קבלן בסיווג 100 אשר מוסמך לנושא?

האחריות כלפי מסוכנות המבנה היא על המהנדס שיועסק (לפי חוקי העזר העירוניים), על כן ברגע שאת העבודה יבצע קבלן אשר אינו מוסמך לכך גם המהנדס "כשל" בעבודתו והוא חשוף ל"תביעות" עתידיות ככל שיהיו.

מה היא המשמעות של דיירים ומהנדס להעסיק קבלן בסיווג משנה שיפוצים או איטום? אשר אינו מוסמך לעבודות בטון או שיקום בטון.
קבלן שיפוצים (131) וקבלן איטום (134) הם ענפי משנה, בסיווג עבור ענף ראשי (100).

עבודות שיפוצים הן עבודות שנעשות בתוך המבנה, הדירה , האיזור הבנוי. לקבלן שיפוצים רשום , אין סמכות לבצע שינוי כלשהו או תוספת כלשהי שקשורה לשלד המבנה אלא רק עבודות פנים כולל הריסת קיר פנימי מבלוקים או מגבס (לא קיר תומך) ובנית קירות פנים מבלוקים או גבס, עב' ריצוף, חיפויים אמבטיות וכדומה.

הם לא רשאים לבצע שיקום בטונים שכן שיקום בטונים היא עבודת בטון לכל דבר לעיתים אף נדרש חיזוק קונסטרוקטיבי של הוספת ברזל ראשי ומשני.
שיקום הוא לא איטום!

דילוג לתוכן