מתקן פוטו וולטאי - מערכת סולארית

תנאים כלליים לביצוע העבודה הפטורה מהיתר. 

1.המתקן יותקן ע"פ ת"י 62548 – דרישות להתקנת מערכת פוטו וולטאית ליצור חשמל

2. הספק המתקן אינו על 50 קילו וואט למבנה.

3. המתקן יוקם על גג מבנה שהוקם כדין,בגג משופע יונח המתקן בצמוד לגג, ככל שניתן,ובכיוון שיפוע הגג, בגג שטוח לא יבלוט המתקן ממעקה הגג.

4. על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים.

5. אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המתקן הפוטו וולטאי. 

6. אישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב. 

7. הודעה לרשות הכבאות. 

חובת דיווח.

ישנה חובת דיווח לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה.

דילוג לתוכן